Cáp quang Indoor/Outdoor OM3 singlemode 8 lõi

11,100

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đơn mốt nâng cao,9/125um,8 lõi quang,vỏ dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)Outdoor/Indoor, Loose Tube,Singlemode Enhanced, 9/125um,8 Cores,Single PE Jacket, Non Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

SKU: LT-DJBGEXX/BRN SE8XXX(04T2.00) Category: