Cáp quang Indoor/Outdoor OM3 multimode 6 lõi 

44,500

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM3,50/125um,6 lõi quang,vỏ dơn
PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)
Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM3, 50/125um,6 Cores,Single PE Jacket, Non
Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

SKU: LT-DJBGEXX/BRN MX4XXX(06T2.00) Category: